Selamat Datang ke Inventori Pokok Temerloh (e-PT)

Pengenalan
Logo

Inventori Pokok Temerloh (e-PT) merupakan suatu platform berkomputer yang direka khusus untuk mengumpulkan, menyusun, dan menyediakan maklumat berkaitan dengan pokok yang terdapat dalam kawasan Majlis Perbandaran Temerloh. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan pengumpulan, pemeliharaan, dan akses kepada data pokok yang penting untuk tujuan pengurusan, pemantauan, dan analisis. Dalam konteks yang lebih luas, sistem ini memberikan manfaat yang signifikan dalam pengurusan sumber alam, pemeliharaan alam sekitar, penyelidikan, dan pelbagai aplikasi lain yang berkaitan dengan pokok-pokok di kawasan ini. e-PT memainkan peranan yang kritikal dalam pengurusan aset hidup yang lebih berkesan dalam beberapa cara yang penting:

 • Pengumpulan Data yang Teliti: Sistem ini membolehkan pengumpulan data yang teliti seperti maklumat berkaitan spesies pokok, lokasi, dan saiz pokok. Data yang tepat dan terperinci ini penting dalam merancang strategi pengurusan yang berkesan.

 • Pemantauan Kondisi Asas Aset: Sistem ini membolehkan pemantauan berterusan terhadap aset hidup, membolehkan pengurusan yang lebih baik terhadap pemeliharaan dan pemuliharaan. Contohnya, pengawasan terhadap pokok yang mungkin terancam boleh membantu dalam tindakan pemuliharaan yang pantas.

 • Perancangan Penggantian dan Penyelenggaraan: Dengan data mengenai usia, keadaan, dan kebolehgunaan aset hidup, sistem ini membolehkan perancangan penggantian dan penyelenggaraan yang lebih terancang dan ekonomi. Ini boleh membantu pihak Majlis Perbandaan Temerloh mengurangkan kos pemeliharaan dan meningkatkan efisiensi.

 • Analisis Data yang Mendalam: Pada masa akan datang, sistem ini membolehkan analisis data yang mendalam untuk mengenal pasti corak pertumbuhan, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, dan ancaman terhadap aset hidup. Ini membolehkan organisasi mengambil tindakan proaktif dalam menghadapi masalah yang mungkin timbul.
 • Data Inventori Pokok
  Jumlah Pokok
  301
  Nilai Pokok (RM)
  RM 35,580,207.00
  Jumlah Lokasi
  17
  Spesis Pokok Ditanam
  14