Hubungi Kami

Hubungi Kami
JABATAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUAN


  Majlis Perbandaran Temerloh,
      Kompleks Pejabat Plaza MPT,
      Pahang Darul Makmur.
  09-2901778
  04-7866639
  aduan@mpt.gov.my